Is uw kinderbedje veilig? Test het hier

Uit onderzoek dat vorig jaar in heel Europa gevoerd is, blijkt dat met de helft van de kinderbedjes iets mis is. In ons land lijkt het beter mee te vallen: zes zijn er getest, en maar één was toen echt niet in orde. Maar wil je zelf nagaan of je bedje wel veilig is? Volg dan onderstaande tips van de FOD Economie.

1) Kijk of er een gebruiksaanwijzing is en lees die grondig.
2) Bekijk of er in de binnenkant van het bedje geen openingen zijn waar een kindje zijn hand of vinger kan insteken.
3) Ga na of de bodem sterk genoeg is.
4) Wees zeker dat het bedje stevig genoeg is. Is het bedje wel stabiel genoeg als je kind eruit probeert te kruipen?

Helft bedjes deugt niet
Negen Europese landen onderzochten vorig jaar samen de veiligheid van kinderbedjes. In totaal werden 50 verschillende modellen geselecteerd. De cijfers, die nu pas bekend gemaakt zijn door de Overheidsdienst Economie, waren onthutsend. Slechts de helft van de kinderbedjes bleek veilig. Er waren heel vaak openingen waar kinderen hun vingers, handen of zelfs hoofd konden doorsteken. Ook de bodem was vaak niet stevig genoeg.

Belgische bedjes?
De resultaten van het Belgisch gedeelte van de controlecampagne ware, beter. De helft van de gecontroleerde babybedjes (3 op 6) waren volledig in orde, twee bedjes met een klein probleem werden aangepast en in orde gebracht. Eén bed (een reisbedje) werd als gevaarlijk beschouwd, omdat de matrasbodem niet sterk genoeg was. Daardoor kon een baby vast komen te zitten onder de matras en zich verwonden. Dit bedje werd uit de handel genomen en teruggeroepen bij de consument.