1 op 30 ziek bij begin vakantie

Volgens een Nederlands onderzoek zou een op de dertig mensen ziek worden tijdens het begin van hun vakantie. De meeste mensen krijgen dan een griep of een verkoudheid. Hoe komt het en hoe kunnen we het voorkomen?

De reden waarom mensen dan plots ziek worden, staat wetenschappelijk nog niet vast. Wat wel duidelijk is, is hoe je zo'n ziekte, bij het begin van je vakantie, kan vermijden. Je mag bijvoorbeeld je slaapritme niet bruusk veranderen. Ook plots meer of minder koffie drinken is niet goed. Volgens een arrest van het Europees hof uit 2012 mag je vakantiedagen waarop je ziek bent recupereren na je vakantie. Maar België volgt dat arrest niet helemaal.