Artsen waarschuwen voor 'pret'-echo's

De nationale raad van de Orde der artsen waarschuwt voor de gevaren van zogenaamde 'pret- of souvenirecho's', echografieën met niet-medische doeleinden die zwangere vrouwen zelf thuis kunnen maken. "Een 'souvenirecho' met commerciële doeleinden biedt geen enkel voordeel dat opweegt tegen het risico voor de foetus", stelt de raad in een nieuw advies. Daarnaast vraagt hij voor reglementering.

'Pretecho's' worden gemaakt met een compacte echo-scanner, die elke zwangere vrouw thuis zelf kan gebruiken om foto's en filmpjes te maken van de ongeboren baby. Aanbieders van de dienst stellen dat aan alle veiligheidsnormen wordt voldaan en dat echografieën niet schadelijk zijn voor de foetus.

Volgens de Orde der artsen zijn de echo’s echter niet zo onschuldig als de aanbieders doen uitschijnen. "De intensiteit van de ultrasone geluiden bij een 'souvenirecho' wordt bepaald door het streven naar een esthetisch en kwalitatief beeld dat aangenaam is om te bekijken en begrijpelijk is voor de ouders", luidt het. "Een langere blootstelling aan ultrasone geluiden kan de lichaamstemperatuur van de foetus verhogen, met nadelige gevolgen."

Orde roept op tot reglementering
De orde wijst erop dat die risico's als "miniem" worden beschouwd bij medische echografieën, die wel degelijk in het belang van moeder en kind zijn. Er worden namelijk voorzorgsmaatregelen genomen en de intensiteit en duur van de echo worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de diagnose, klinkt het.

Daarnaast stelt de nationale raad in zijn advies dat het banaliseren van echografieën, het risico creëert dat de onderliggende medische handeling ook gebanaliseerd wordt. "Bij een 'souvenirecho' moet de zwangere vrouw correct geïnformeerd worden dat het niet gaat om een medische tussenkomst, maar om een risicohandeling zonder diagnostisch belang." De Orde der artsen roept dan ook op tot een reglementering van het gebruik van thuisecho's.