Royalty ontdekt bloedstaal Albert I

Officieel was de dood van koning Albert I een klimongeval, maar al sinds 1934 circuleren heel wat wilde verhalen en complottheorieën over dat ongeval. Enkele daarvan kunnen nu echt volledig afgeschreven worden. Royalty-reporter Reinout Goddyn kon beslag leggen op enkele door buurtbewoners opgeraapte blaadjes met bloedspatten van de koning. Via bloedverwanten van Albert I konden wetenschappers nu aantonen dat die bloedspatten wel degelijk van de overleden koning zijn.

Op 17 februari 1934 overleed koning Albert I, de derde koning der Belgen, na een val van de rotsen in Marche-les-Dames bij Namen. Albert I was populair en wereldwijd bekend door zijn rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. Omdat er geen getuigen waren bij zijn dood, werd er al snel gespeculeerd over de 'ware' doodsoorzaak van de koning. Zo beweerden kwatongen dat zijn lichaam nooit in Marche-les-Dames was geweest, of dat het er pas later werd gelegd – misschien zelfs na een politieke of passionele moord.

82 jaar na de dood van Albert I kunnen die verhalen de vuilnisbak in. Alles begint met een reliek die Royalty-journalist Reinout Goddyn op de kop tikt op een openbare verkoop in Damme: een kadertje met daarin blaadjes met bloedspatten van de koning. Die waren door omwonenden opgeraapt om als souvenir te verkopen, maar heel wat mensen verkochten ook vervalsingen met dierenbloed.

Geavanceerd onderzoek
Reinout Godddyn liet het kadertje daarom onderzoeken. Een eerste analyse aan de Universiteit Gent toonde aan dat het om mensenbloed ging. Aan de KU Leuven gingen ze daarna nog verder. Ze gingen op zoek naar bloedverwanten van Albert I die via speekselstalen een stukje DNA wilden afstaan. Koning Simeon II van Saksen-Coburg en Gotha, de laatste tsaar en voormalige eerste minister van Bulgarije die in vaderlijke lijn met Albert I verwant is, en Anna Maria Freifrau von Haxthausen, een Duitse barones die in moederlijke lijn familie is van Albert I, waren bereid mee te werken.

Uit dat onderzoek bleek onomstotelijk dat het bloed van Albert I afkomstig was. Goddyn had dus niet alleen een uniek relikwie in handen, maar ook hard bewijs dat de koning wel degelijk in Marche-les-Dames ten val kwam.

Stalen vernietigd
Uit privacyoverwegingen werd beslist om alle DNA-stalen die tijdens het onderzoek werden afgenomen, te vernietigen. Die kunnen namelijk heel wat gevoelige informatie prijsgeven, bijvoorbeeld in het kader van een verwantschapsonderzoek. “Het gaat hier om een overledene die uiteraard nooit zijn toelating gaf om een genetisch profiel te laten opstellen,” voegt onderzoeker Maarten Larmuseau nog toe.

De restanten van het reliek zullen ter bewaring geschonken worden aan een instelling voor cultureel erfgoed of een wetenschappelijke instelling.