2 op de 3 studenten drinken niet te veel

Vlaamse studenten gaan op een "(relatief) gezonde manier" om met alcohol, tabak, cannabis en psychoactieve medicatie. Toch moeten studenten een doelgroep blijven voor het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD), zegt de VAD-directeur na een enquête bij 36.000. Twee derde van de studenten blijft onder de VAD-richtlijn van 10 glazen alcohol per week.

Toch drinkt de resterende 37 procent meteen gemiddeld 29 glazen per week in lesperiodes. Bij de groep die onder de VAD-richtlijn zit, worden gemiddeld drie glazen per week gedronken tijdens die periode. Hoewel de meeste studenten dus onder de richtlijn blijven, spreekt VAD van een verhoogd risico op probleemgebruik bij de helft van de studenten.

Bingedrinken
Het gaat dan om studenten die af en toe, of zelfs regelmatig, risicogedrag vertonen, zoals bingedrinken, indrinken voor het uitgaan of drankspelletjes. Onder studenten bestaat een verkeerd beeld van hoe vaak studenten bingedrinken. Zes op de tien denkt dat studenten wekelijks of vaker aan bingedrinken doen, terwijl het in werkelijkheid gaat om elf procent van de studenten. Negen procent van de studenten nam ooit stimulerende medicatie om beter te studeren.

Cannabis
Twee op de drie zegt in de bevraging wel dat ze daar nooit het gewenste effect hebben van ondervonden. Het onderzoek leert ook dat een procent, goed 2.400 studenten, dagelijks cannabis gebruikt. Een kwart van de studenten gebruikte het afgelopen jaar cannabis, en dat gebeurt vooral in de lesperiodes. Iets minder dan een derde zegt het afgelopen jaar gerookt te hebben. Voor VAD-directeur Geirnaert moet er nog altijd gewerkt worden aan "een mentaliteitswijziging".

Het is al de vierde keer dat deze grootschalige studentenbevraging plaatsvond. Voor het eerst namen alle instellingen van het hoger onderwijs in Vlaanderen en het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel deel.