Geen betonstop in Vlaanderen

Er komt voorlopig geen betonstop in Vlaanderen. De Vlaamse regering heeft tijdens een superministerraad meer dan 150 dossiers besproken, maar opvallend: het dossier van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) werd niet behandeld.

Minister Schauvliege werkt nochtans al maanden aan het dossier van de betonstop. Het uitgangspunt is om tegen 2050 geleidelijk naar een betonstop te gaan. Vanaf dan zou er in Vlaanderen niet meer bijgebouwd mogen worden. Schauvliege wou voor het verlof nog graag de zegen krijgen van de voltallig Vlaamse regering, maar de tekst is niet eens besproken.

N-VA zou het plan niet ambitieus genoeg vinden. “Het was ook nog maar de eerste keer dat het plan op de ministerraad kwam”, is te horen. Na het reces wordt er verder gepraat.