Vandeput pakt burn-out ambtenaren aan

Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) komt met een plan om burn-outs bij ambtenaren te voorkomen. Ze zullen meer thuis of vanuit satellietkantoren in de buurt kunnen werken, hun eigen uren kunnen regelen en zelfs tijdelijk kunnen werken in de privésector.

Federale ambtenaren zitten gemiddeld 16,3 dagen per jaar ziek thuis, en meer dan een kwart van die ziektedagen komt door stress, oververmoeidheid en burn-outs. Daarom wil Vandeput de manier van werken bij de federale overheid grondig herzien. Zo wil hij meer telewerken organiseren en voor alle overheidsdiensten satellietkantoren voorzien. Zo kunnen de ambtenaren hun werk en privéleven beter organiseren, en is er minder verkeer op de baan. De minister neemt ook de prikklok in het vizier: hij wil dat ambtenaren in de toekomst meer hun eigen werkschema kunnen bepalen.

Opvallend is dat Vandeput ambtenaren ook wil toelaten om tijdelijk elders te werken: binnen de federale overheid, maar ook in de privésector. Het kan gaan over een aantal uren, weken of maanden. Ambtenaren zullen zelfs deeltijds hun job mogen blijven uitoefenen en de rest van de tijd elders werken. De minister zal het plan de komende maanden en jaren uitwerken, in overleg met de sociale partners.