Artsen bedreigd door concurrentie uit EU?

Vlaamse tandartsen en medici trekken aan de alarmbel: de eigen jeugd komt niet meer aan de bak. Dat komt volgens hen door een discriminerend systeem in België. Plaatsen voor jonge Belgische medici worden ingenomen door EU-artsen, die soms makkelijker hun diploma behaalden.

Het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) zien al een tijdje dat buitenlandse dokters en tandartsen massaal in ons land komen werken. Gediplomeerde tandartsen of artsen uit de EU komen namelijk zonder enige vorm van toelatingsproef aan de bak. “Vele buitenlandse tandartsen en artsen genoten niet dezelfde kwaliteitsopleiding en missen bepaalde klinische vaardigheden waar onze Belgische tandartsen en artsen wel over moeten beschikken”, klinkt het bij het VVT en de BVAS.

Gebrekkig Nederlands
Bovendien worden patiënten volgens het VVT en de BVAS niet beter van de immigratie. Buitenlandse medici krijgen namelijk een RIZIV-nummer als ze één van de drie landstalen machtig zijn. Die taalexamens zijn volgens hen zo gemakkelijk, dat een buitenlander die gebrekkig één van de drie landstalen spreekt perfect de toelating krijgt om Vlaamse patiënten te helpen. Het Verbond der Vlaamse Tandartsen en de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten vinden dat dit niet langer kan. Een patiënt moet aangesproken worden in de taal van zijn streek en niet in één van de drie landstalen. 

Daarom vragen de twee verenigingen met aandrang aan de overheid om een maximum aan de buitenlandse instroom op te leggen. “Nu er massaal wordt nagedacht over een hervorming van de Europese Unie moeten de afgevaardigden bij de EU van de Belgische regering hiervan een topprioriteit maken”, klinkt het.

Minister van Volksgezondheid De Block zegt dat er een probleem met de tarieven die de buitenlanders vragen, maar verder kan ze weinig doen. Europa laat niet toe dat dokters uit EU-landen getest worden op hun kennis.