Neem jij wel eens de afrit naar de vuilbak?

De OVAM, de Openbare Afvalmaatschappij, start een grote affichecampagne langs de weg. 'Neem de volgende afrit richting vuilbak', staat erop, of "Maak van je auto een stort'. De bedoeling is om mensen te stimuleren om hun afval niet te dumpen langs de snelwegen en de gewestwegen. Het gaat vooral om blikjes, sigarettenpeuken en snoeppapiertjes, maar soms ook hele zakken huisafval.

“Jaarlijks ontstaat er nog altijd 17.500 ton zwerfvuil in Vlaanderen. Uit de metingen blijkt ook dat stationsomgevingen en gewest- en snelwegen de gevoeligste plaatsen zijn. Met deze campagne willen we mensen duidelijk maken dat het maar een kleine moeite is hun vuilnis bij te houden tot ze aan de volgende vuilnisbak zijn”, zegt Jan Verheyen van OVAM.