Sociale fraude bij 2 op 3 bouwbedrijven

Er gaan bijna honderd extra inspecteurs de baan op om bouwwerven te controleren op sociale fraude. Of er bijvoorbeeld buitenlanders werken die geen sociale lasten betalen en dus veel goedkoper zijn dan Belgen. Nu zijn maar liefst twee op de drie bouwbedrijven niet in orde met de sociale wetgeving. VTM NIEUWS mocht vanmorgen mee op controle.

De inspectie sprak vooraf van een vijftigtal arbeiders op de werf, maar na het uitkammen van de werf blijkt nauwelijks de helft effectief aan de slag. Of heeft de rest zich uit de voeten gemaakt misschien, gealarmeerd door de camera's in de straat? Inspecteur Bruno Devillé vermoedt van niet. De limosa-aanmeldingen gebeuren immers vooraf en dus wel vaker te ruim. De Belgen zijn wellicht ook al met bouwverlof.

Bovendien komen wel degelijk verschillende inbreuken aan het licht. Een zelfverklaarde Let kan helemaal geen papieren voorleggen en wordt dus tijdelijk opgepakt. Een Braziliaan zwaait dan weer met een Portugese verblijfsvergunning om zijn detachering naar de Belgische werf te verantwoorden, maar het document lijkt vals. Voorts lopen enkele valse zelfstandigen tegen de lamp en neemt niet iedereen het blijkbaar even nauw met de veiligheidsvoorschriften.

De Backer is tevreden met het resultaat. "De problematiek is duidelijk aangekaart", verduidelijkt hij. "Bovendien helpt het om fraudeurs af te schrikken én geeft het een signaal aan de sector dat we oneerlijke concurrentie ook echt aanpakken."