Zwartwerk in horeca neemt af

De 'witte' loonmassa in de horecasector lag in het eerste kwartaal van 2016 50 miljoen euro hoger dan in het eerste kwartaal van 2015, zo blijkt uit cijfers van de sociale secretariaten. De invoering van het witte kassasysteem werpt dus vruchten af, schrijft De Zondag. Uit een bevraging van Horeca Vlaanderen blijkt echter ook dat restaurants extra rustdagen invoeren door de witte kassa, schrijft Het Nieuwsblad.

"We kennen het systeem van de flexi-jobs, de fiscaal voordelige overuren en de RSZ-korting voor vijf werknemers naar keuze. Uit de cijfers blijkt dat horecazaken daar massaal gebruik van maken", aldus Staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude, Philippe De Backer (Open Vld).

De belangrijkste kritiek op die begeleidende maatregelen was dat die een bedreiging zouden vormen voor het aantal vaste jobs in de sector. "Niets is minder waar", aldus De Backer. "Het blijkt dat er in het eerste kwartaal van 2016 2.531 meer vaste jobs waren dan in het eerste kwartaal van 2015. Het lijkt erop dat 2016 'het jaar van de horeca' wordt."

Horeca Vlaanderen wijst er echter op dat meer dan de helft van de restaurants een extra invoert door de witte kassa, en dat twee derde ook minder lang open is. "Het is gedaan met ongebreideld overal personeel inzetten en blijven draaien. Door de nieuwe wetgeving moet iedereen keuzes maken", aldus Danny Van Assche van Horeca Vlaanderen. "Het wettelijk keurslijf waarin we gedwongen worden heeft één ding duidelijk gemaakt: in de horeca wordt te veel gewerkt, meer dan wettelijk mag."