Vlamingen moeten in stad gaan wonen

De nieuwe Vlaamse bouwmeester wil dat Vlamingen met zijn allen in steden gaan wonen, zodat ertussen méér plaats komt voor natuur. Dit is een opmerkelijke toekomstvisie van Leo Van Broeck, die pas is aangesteld door de Vlaamse regering.

Als bouwmeester moet Van Broeck lokale besturen helpen met hun bouwprojecten. Hij zal dat doen met een opmerkelijke visie waarbij de hele ruimtelijke ordening herbekeken wordt. De nieuwe bouwmeester vindt de ruimtelijke ordening in Vlaanderen te veel versnipperd en verkaveld, ten koste van de natuur.

De bouwmeester wil dan ook dat we allemaal massaal in de stad moeten komen wonen. Er is nog plaats voor hoogbouw en kleinere rijwoningen. En hij gaat nog een stap verder: op termijn kunnen dorpen zelfs verdwijnen, voorspelt hij.