Criminele vreemdeling nu sneller land uit

Het wordt eenvoudiger het verblijfsrecht in te trekken van vreemdelingen die ernstige feiten pleegden en ze uit te wijzen naar hun land van herkomst. Dat heeft de ministerraad gisteren beslist. Een vreemdeling die in België geboren is of die hier voor zijn 12 jaar aankwam, zal bijvoorbeeld niet langer beschermd zijn tegen een uitwijzing.

Met de "verregaande" beslissingen creëert de regering een wettelijk kader om sneller en efficiënter het verblijfsrecht van criminele vreemdelingen in te trekken, legt bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA) uit. Het doel is om de betrokkenen snel naar hun land van herkomst te kunnen uitwijzen.

Beperking
Eén van de maatregelen houdt in dat de lijst van categorieën van vreemdelingen die bescherming genieten tegen terugwijzing of uitzetting, fors wordt beperkt. Dat geldt dus niet langer voor vreemdelingen die in België geboren zijn of die hier voor hun twaalfde zijn komen wonen, indien ze criminele feiten plegen.

Door die bepaling "konden sommige vreemdelingen die zeer ernstige misdaden gepleegd hadden, zoals moord, verkrachting of terrorisme, niet uitgewezen worden", reageert staatssecretaris Francken. "Terrorist Salah Abdeslam, in België geboren maar van Franse nationaliteit, was en is daar het exponent van. Maar ook bijvoorbeeld het twintigtal Syriëstrijders dat als vreemdeling onbeperkt verblijfsrecht heeft in België want hier geboren. Hier kon ik niet aan raken, maar dat is nu verleden tijd. Die immuniteit wordt nu eindelijk terug afgeschaft".

Quasi-absolute bescherming
Ook voor andere categorieën wordt de drempel voor het intrekken van het verblijfsrecht verlaagd. Zo verdwijnt de quasi-absolute bescherming die, behalve in geval van een ernstige aanslag op de nationale veiligheid, gold vanaf 20 jaar verblijf. Voortaan kan een verwijderingsbeslissing worden genomen die, gelet op de ernst van de feiten, de rechterlijke toetsing zal doorstaan. Vroeger kon in die gevallen geen beslissing worden genomen.

Voortaan vervallen ook de Ministeriële Besluiten tot uitwijzing en de Koninklijke Besluiten tot uitzetting. Het MB wordt vervangen door een bevel om het grondgebied te verlaten, dat de minister nog slechts in een beperkt aantal gevallen moet ondertekenen. Het KB verdwijnt helemaal.

Inreisverbod
Aan beide besluiten was een inreisverbod van tien jaar gekoppeld. Die beperking vervalt. Voor de categorieën die vroeger enkel via KB of MB konden worden verwijderd, kan nu dus een inreisverbod voor langere duur worden overwogen. "Voortaan kunnen aan zware criminelen of Syriëstrijders inreisverboden van langere duur worden opgelegd, die gelden voor de ganse Schengenzone", aldus Francken.

De regering schaft ook de tussenkomst af van de Commissie van advies voor vreemdelingen. Die leverde een voorafgaand, niet-bindend advies bij het nemen van verwijderingsbeslissingen. "Vorig jaar werden er naast de 803 inreisverboden, waarvan 460 verboden voor acht jaar, door de koning nog 32 KB's tot uitzetting getekend en door mij 29 MB's tot terugwijzing. Nu kunnen we kordaat optreden en het verblijf van criminele vreemdelingen veel sneller intrekken", besluit de staatssecretaris.