Technische panne bij rijksregister

Door een technische probleem bij het Rijksregister kunnen onder andere politiediensten en gemeenten geen verbinding maken met het Rijksregister. Vooral de dienst bevolking van de gemeentehuizen zal hinder ondervinden.

Sinds gisteravond 19 uur is de verbinding met het Rijksregister onmogelijk. Daardoor is het momenteel onmogelijk om aan gemeentehuizen identiteitsbewijzen op te halen.

Panne door onderhoud
De elektrische panne deed zich voor ten gevolge van een technisch onderhoud. "Verschillende componenten van het informaticamaterieel werden hierbij beschadigd", aldus de federale overheidsdienst. "Onze technische dienst stelt alles in het werk om onze systemen zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen", klinkt het nog. "Wij hopen dit zo snel mogelijk te realiseren, maar weten momenteel niet hoe lang dit nog zal duren."

De FOD merkt wel op dat het invullen van Tax-on-web met behulp van de e-ID geen probleem vormt.