Hof van Cassatie verbreekt clausule in arrest Abrini

Het Hof van Cassatie heeft een clausule in het arrest tegen Mohamed Abrini verbroken. Het hof vindt dat er te weinig argumenten zijn om Mohamed Abrini  zijn  straf niet in België te laten uitzitten. Een andere KI zal zich nu binnen 15 dagen uitspreken over het dossier.

De Kamer van Inbeschudegingstelling (KI) had beslist dat Abrini aan Frankrijk  mocht overgeleverd worden om daar terecht te staan voor zijn aandeel in de aanslagen in Parijs en had daaraan niet de voorwaarde verbonden dat de man bij een eventuele veroordeling naar België moest terugkeren om hier zijn straf uit te zitten. Dat onderdeel van het arrest is volgens het Hof van Cassatie onvoldoende gemotiveerd.

Twee punten
Het Hof van Cassatie was van mening dat het arrest van de KI op die twee punten afdoende gemotiveerd was, maar verbrak het arrest op een ander punt. De KI had aan de overlevering van Abrini aan Frankrijk niet de voorwaarde verbonden dat die bij een eventuele veroordeling naar België moest terugkeren om hier zijn straf uit te zitten. Volgens de KI was die voorwaarde facultatief en moest ze dus niet automatisch opgelegd worden. Het was volgens de KI ook nog te vroeg om te beslissen dat Abrini sowieso naar België moest terugkeren omdat nog niet duidelijk was of de man alleen in Frankrijk of ook in België zou moeten terechtstaan voor de aanslagen in Parijs en die in Brussel.

Tenslotte kon Abrini ook na een eventuele veroordeling in Frankrijk ook nog een verzoek indienen om naar België terug te keren. "Mijn cliënt moet naar België kunnen terugkeren om hier zijn straf te kunnen uitzitten", pleitte meester Eskenazi voor het Hof van Cassatie. "Als hij jarenlang in een Franse gevangenis moet verblijven, zal het voor zijn familie uitermate moeilijk zijn om hem daar te bezoeken.Bovendien zal dat zijn reïntegratie zo goed als onmogelijk maken."

Terugkeerclausule
Dat onderdeel van het arrest van de KI, over de terugkeerclausule, was volgens het Hof van Cassatie onvoldoende gemotiveerd en werd verbroken. Een anders samengestelde KI moet zich nu binnen de 15 dagen opnieuw over het dossier buigen. Die kan de overlevering van Abrini aan Frankrijk niet meer terugdraaien, maar moet zich enkel uitspreken over de terugkeerclausule.

Mohamed Abrini werd opgepakt op 8 april in Anderlecht. De 31-jarige Belg werd gezocht sinds de aanslagen in Parijs, onder meer omdat hij twee dagen voor de aanslagen samen met Salah Abdeslam werd gefilmd in een tankstation op de snelweg naar Parijs. Abrini bekende dat hij de "man met het hoedje" is, die gefilmd werd op bewakingsbeelden van de luchthaven van Zaventem kort voor zijn twee mededaders zich daar op 22 maart opbliezen.

Europees aanhoudingsbevel
De man liet in de vertrekhal zijn bagage achter, die achteraf de zwaarste lading explosieven bleek te bevatten. Het Franse gerecht vaardigde eind april Europese aanhoudingsbevelen (EAB) uit tegen hem en zowel de Brusselse raadkamer als de KI verklaarden dat EAB uitvoerbaar. De advocaat van Abrini ging daartegen in cassatie, onder meer omdat de KI aan de overlevering niet de voorwaarde had verbonden dat Abrini bij een eventuele veroordeling naar België moest terugkeren om hier zijn straf uit te zitten.

15 dagen
Volgens het Hof van Cassatie was dat onderdeel van het arrest van de KI onvoldoende gemotiveerd. Het dossier moet nu binnen de 15 dagen opnieuw voor een andere KI komen.