Hoeveel kindergeld verliest of wint u?

Het zullen de 20% rijkste en de 10% armste gezinnen zijn die  er met de hervormde kinderbijslag vanaf 2019 op vooruit zullen gaan. Dat blijkt uit een studie van de UA die de krant Het Laatste Nieuws kon inkijken. Vlamingen met veel kinderen zouden tot 1.500 euro inboeten.

Vanaf 2019 krijgt elk kind een basisbedrag van 160 euro. Onderzoekers van de Antwerpse universiteit bekeken welke impact gezinnen van die hervorming zullen voelen tegenover het huidige systeem. Nu blijkt dat alleen de 20% rijkste gezinnen en de 10% armste gezinnen een nettowinst boeken met de nieuwe regel. Zo zullen de 10% hoogste inkomens er jaarlijks 32 euro bij krijgen en die in de categorie er net onder 74 euro. Het zijn enkel de 10% armste gezinnen die boeken met 346 euro extra het meeste winst. Alle andere gezinnen staan op verlies.

Hoe meer kinderen je hebt, hoe meer je het zal voelen. Vooral gezinnen met één kind gaan erop vooruit. Voor wie meerdere kinderen heeft is er minder goed nieuws. Zo zal 60% van de gezinnen met twee kinderen gemiddeld 133 euro per jaar moet inleveren. Wie drie kinderen heeft, krijgt jaarlijks ongeveer 1.000 euro minder en met vier kinderen is dat gemiddeld 1.500 euro.

De onderzoekers stellen dat de hervorming de kinderarmoede niet significant zal doen dalen. Enkel bij gezinnen met één kind zou die verbeteren. "Minister Jo Vandeurzen (CD&V) heeft altijd gezegd dat de regering de hervorming van de kinderbijslag zou herbekijken als zou blijken dat ze de kinderarmoede niet terugdringt", zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. "Waar wacht hij op om opnieuw naar de tekentafel te gaan?"

Het Planbureau voorspelt in zijn inflatievooruitzichten dat de sociale toelagen, zoals pensioen en kindergeld, in december 2017 zullen stijgen. In januari 2018 zouden de lonen in de overheidssector met 2% stijgen. Het nieuwe systeem zal ingaan voor kinderen die geboren worden vanaf 1 januari 2019. Voor de kinderen die er nu al zijn of in tussentijd worden geboren, blijft het oude systeem van kracht.

Niemand gaat achteruit
“De kinderbijslag heeft twee doelstellingen: de kosten van de opvoeding helpen drukken - en daar willen we echt startende, jonge gezinnen een duwtje geven - en aan de andere kant is het een instrument in de strijd tegen armoederisico's. En als nu zou blijken uit die armoedetoets dat dat laatste effect er niet is, dan zal de regering zich daarover beraden en zullen we kijken hoe we bijsturen om dat effect toch te hebben”, reageert Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn (CD&V).