Machels burgervader: "Spijtig van Uplace"

De burgemeester van Machelen, Jean-Pierre De Groef (sp.a), betreurt de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de stedenbouwkundige vergunning van Uplace te vernietigen. Hij heeft het over een "procedureslag". "Inhoudelijk is er voor zover ik weet geen enkel probleem", reageert hij. 

"Het is uiteraard spijtig dat een vergunning na zes jaar vernietigd wordt en niet op inhoudelijke basis", aldus De Groef. "Ik vraag me af welke ondernemer nog een initiatief zal nemen om werkgelegenheid te creëren."

De Groef vindt het moedig dat Uplace een nieuwe vergunning aanvraagt. "Ik kan dat alleen maar aanmoedigen", besluit hij.

Bonte: "Logische beslissing"
Hans Bonte, Kamerlid en de burgemeester van Vilvoorde, juicht de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen wél toe. "Het is logisch dat als het GRUP vernietigd wordt, de daarop gebaseerde vergunningen ook vernietigd worden", reageert Bonte. Hij juicht toe dat het belang van de stad Vilvoorde is erkend, zowel op vlak van mobiliteitsproblemen als de gevolgen voor de handel in de binnenstad, zou Uplace er komen.

De onlangs toegekende milieuvergunning is nu ook geschorst, aldus Bonte. Daarnaast was de socio-economische vergunning al verlopen. Bonte wijst er echter ook op dat het Vlaams Parlement woensdag stemt over een ontwerp om die vergunning nieuw leven in te blazen. Hij hoopt dat het zover niet zal komen.

"De slotsom is dat de realisatie van het project nergens staat", zegt hij nog. "Er is een belangrijke hypotheek gelegd op de organisatie van de stilstand op de ring van Brussel. Dit is een zegen voor iedereen die bekommert is om mobiliteit."