Mythes over porno ontkracht

Porno kijken zorgt voor een onrealistisch beeld over seks. Mensen die porno kijken, missen iets in hun relatie. En porno leidt tot ongezonde verwachtingen in bed. Het zijn allemaal bekende mythes over porno, maar uit nieuw onderzoek van het UZ Gent blijkt dat daar maar weinig van klopt. 

Meer nog: veel jongeren die regelmatig porno kijken, blijken zelfs positiever te staan tegenover het andere geslacht. En dat er een band zou zijn tussen porno en onveilig vrijen, wilde one-night-stands, soa’s en ongeplande zwangerschappen blijkt grotendeels onzin. “Porno is niet de grote boosdoener die we er soms van maken. Het kan zelfs deel uitmaken van bijvoorbeeld sekstherapie,” zegt onderzoekster Els Elaut van het UZ Gent.

Dat jongeren hun kennis over seks vooral uit porno halen, is nog zo’n fabeltje. Voorlichting op school blijft voor hen de belangrijkste informatiebron. Porno komt pas op de derde plaats, na de vrienden.

Geen verschil tussen jong en oud
Het onderzoek toont bovendien aan dat jong en oud ongeveer even vaak naar porno kijken – gemiddeld drie keer per week. Tussen de geslachten is het verschil wel groot: zo’n 98% van de mannen keek ooit porno, tegenover 72% van de vrouwen. Mannen kijken ook meestal alleen, tegenover ongeveer de helft van de vrouwen.