Meer bestelwagens door km-heffing

De kilometerheffing die sinds 1 april van kracht is, heeft een grote invloed op de verkoop van bedrijfsvoertuigen. De voorbije maand zijn er 22 procent of bijna een kwart meer bestelwagens verkocht dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Tegelijk gaat de verkoop van vrachtwagens achteruit. Niet verwonderlijk, als je weet dat een bestelwagen met aanhangwagen ook tot 7 ton kan vervoeren. De kilometerheffing geldt enkel voor vrachtwagens boven 3,5 ton en dus niet voor bestelwagens.

"Iedereen betalen"
De transportsector wil dat iedereen een kilometerheffing betaalt, ook auto's en bestelwagens. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zegt dat hij ermee bezig is, hij start nog dit jaar een proefproject.