A'pen leidt islamleerkrachten op

Een primeur voor de AP Hogeschool in Antwerpen want zij gaan als eerste islamleerkrachten opleiden die moslimjongeren in het secundair onderwijs een brede en hedendaagse kennis bij willen brengen over de islam. Dat is de ambitie van de school.

De lerarenopleiding Secundair Onderwijs van AP Hogeschool gaat vanaf het komende academiejaar 2016-2017 van start met het onderwijsvak islamitische godsdienst. Een primeur voor de stad Antwerpen.

Studenten aan de lerarenopleiding Secundair Onderwijs van AP Hogeschool kiezen bij de start van hun studies 2 onderwijsvakken uit een totaal van 24: voor deze beide onderwijsvakken verwerven ze via hun bachelordiploma onderwijsbevoegdheid in het secundair onderwijs. Vanaf 2016-2017 maakt ook islamitische godsdienst deel uit van dit keuzepallet.

Brede kennis
In de opleiding verrijken studenten hun kennis over onder meer de geschiedenis van de islam, de verschillende rechtsscholen, de Koran, islamitische filosofie en ethiek. In een lerarenopleiding staat uiteraard niet enkel inhoud, maar ook didactiek mee centraal. Leraars-in-opleiding leren er o.m. hoe zij ten aanzien van jongeren van 12 tot 16 jaar een moderne beleving van de islam kunnen kaderen in onze 21ste-eeuwse samenleving.

Hyperdiversiteit
“Als geen ander koestert en omarmt AP Hogeschool de hyperdiversiteit die zo kenmerkend is voor onze stad”, licht Pascale De Groote, algemeen directeur van AP Hogeschool, de keuze voor het onderwijsvak islamitische godsdienst toe. “Niet voor niets is onze studentenpopulatie haast even divers als de Antwerpse bevolking zelf.”

“Toenemende culturele en levensbeschouwelijke diversiteit brengt echter ook uitdagingen en nieuwe noden met zich mee”, vervolgt Pascale De Groote. “Zo is het van cruciaal belang dat jongeren onderbouwde en hedendaagse kennis vergaren over hun eigen levensbeschouwing, maar ook dat ze actief en vanuit wederzijds respect leren omgaan met de vele andere levensbeschouwingen die onze hyperdiverse samenleving rijk is. Ook kwalitatief geschoolde islamleerkrachten zullen daar zeker hun steentje toe bijdragen. “

We zijn trots dat we als hogeschool, die actief-pluralisme hoog in het vaandel draagt, hieromtrent de handen in elkaar konden slaan met de Moslimexecutieve: samen komen we zo tegemoet aan een overduidelijke maatschappelijke behoefte, niet in het minst in een stad als Antwerpen.”