Emotionele Termont verdedigt zich

Burgemeester Termont kreeg een spervuur van vragen over Optima op de gemeenteraad in Gent. Hij startte zijn repliek op de gemeenteraad met de melding dat hij zich niet wil vastklampen aan de macht. Hij overleefde ook een vertrouwensstemming over de Optima-kwestie, uitgelokt door Vlaams Belang en met onthouding van CD&V en N-VA. Meerderheid en oppositie zijn het wel eens geworden om een "ad-hoccommissie" over de kwestie op te richten.

"Geloof mij, met de hand op het hart zeg ik dat ik me niet vasthoud aan de macht", aldus Termont. Hij herhaalde dat even later in zijn repliek nog eens. "Als collega's zeggen dat ze geen vertrouwen meer hebben, dan is dat voor mij echt geen probleem. Ik zit mij hier niet vast te klampen aan dat belangrijke mandaat. Maar ik weet niet of ik Gent daar een dienst mee zal bewijzen, temeer ik recht in mijn schoenen sta."

In de inleiding van zijn repliek verklaarde Termont ook dat hij het "afschuwelijk" vond wat hem de afgelopen dagen was overkomen. "Er gaat een bank failliet waarvan ik de verantwoordelijken persoonlijk ken en er ontstaat een gespin dat ik daarmee te maken heb."

"Nooit gefoefeld"
Termont bevestigde voorts dat hij net voor de start van de gemeenteraad een lijst neerlegde bij de stadssecretaris waarin alle getraceerde contacten tussen hemzelf en Jeroen Piqueur of Optima van de afgelopen vijftien jaar staan. In die lijst staan onder meer contacten voor de ontwikkeling van het stadion, Fabiolalaan, Sint-Pietersstation, Eilandje Zwijnaarde of de Zuiderpoort. "Heel grote projecten voor Gent, maar ook kleinere projecten."

Maar, zei Termont, ik heb nooit in occulte plaatsen of kamertjes met hem gesproken. "Ik heb ook nooit of te nimmer gefoefeld", aldus Termont.

Vlaams Belang eist ontslag Termont
Voor de gemeenteraad in Gent begon, moest eerst nog worden goedgekeurd dat het Optima-dossier op de gemeenteraad besproken kan worden. Dat legt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez uit die ter plaatse is. "Ze hebben het goedgekeurd en kunnen beginnen met vragen te stellen aan Termont over zijn banden met Jeroen Piqueur. We horen ook dat Vlaams Belang het ontslag van de burgemeester al heeft gevraagd, maar ze zijn voorlopig nog de enige partij. Termont heeft inmiddels zijn volledige agenda al overgedragen met al zijn afspraken in met Piqueur."

Het was fractieleider Johan Deckmyn (Vlaams Belang) die Termont vroeg om ontslag te nemen als burgemeester, ondergeschikt als voorzitter van de gemeenteraad. De twee voorstellen werden weggestemd door de meerderheidspartijen (sp.a, Groen en Open Vld), maar oppositiepartijen CD&V en N-VA onthielden zicht. Van de meerderheid was Freya Van den Bossche (sp.a) niet aanwezig op de gemeenteraad, net als een ander raadslid.

Is deontologische commissie wel objectief?
Maar dan blijft nog de vraag of de deontologische commissie, die is aangesteld om de zaak te onderzoeken, wel bevoegd is. "Het lijkt alsof de commissie niet geschikt is om zo'n gevoelig dossier te bespreken. Om maar een voorbeeld te geven: in de commissie zitten ook politici: Elf van de Gentse meerderheid, drie van de oppositie. Als er dan moet gestemd worden in een dossier waarin de burgemeester wordt genoemd, dan kan je dat niet objectief noemen", aldus Lattrez.