17 scholen weigeren hulp voor kind met beperking

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, moest dit schooljaar 17 keer tussenkomen omdat een school weigerde maatregelen te nemen voor een kind met een beperking, zo schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Door het M-decreet hebben kinderen met een beperking wettelijk recht op aanpassingen die hen helpen om de lessen te volgen, tenzij die 'onredelijk' zijn. Het gaat om software of extra tijd voor examens, maar dat gebeurt dus niet altijd.

De weigering van die maatregelen is pure discriminatie, zegt directeur van Unia Els Keytsman. "Directeurs weten vaak niet wat ze inhouden of leggen de wetgeving gewoon naast zich neer. Daarnaast is het een bekende praktijk dat directeurs ouders aanraden om een andere school te zoeken. We hebben een daadkrachtige overheid nodig die hiertegen optreedt."

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) evalueert het M-decreet in het najaar, maar erkent dat scholen extra stimulansen nodig hebben om kinderen met een beperking goed te omkaderen.