School weet niets af van pedofiele leraar

Een leraar die betrapt werd met 14.000 foto's met kinderporno, mocht anderhalf jaar blijven lesgeven omdat het gerecht het niet nodig vond zijn school, het Sint-Antoniuscollege in Ronse, in te lichten. Dat schrijven verschillende kranten vandaag. Het college heeft de 45-jarige leerkracht intussen preventief geschorst. Het katholiek onderwijs reageert geschokt op de feiten.

Het openbaar ministerie in Kortrijk vorderde maandag 18 maanden cel en een beroepsverbod, maar liet wel anderhalf jaar lang niets weten aan zijn school. "Geheim van het onderzoek", klinkt het bij het parket. "Pas bij een vonnis moeten wij de school inlichten."

Het schoolbestuur van het Sint-Antoniuscollege van Ronse, maar ook onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) en de Guimardstraat reageren stomverbaasd. "Zelfs al is er op school niks crimineels gebeurd, toch is het een schok voor ouders en directie om te weten dat die man nog anderhalf jaar heeft mogen lesgeven", aldus het katholiek onderwijs.

"Via media vernomen"
Het Sint-Antoniuscollege uit Ronse heeft een de 45-jarige leerkracht intussen bij hoogdringendheid preventief geschorst. Dat besliste het schoolbestuur.

"Via de media vernamen wij dat een van onze vastbenoemde leraars beticht wordt van grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en van andere strafbare feiten", zeggen de directeur en de voorzitter van het schoolbestuur in een mededeling. "Voor zover wij weten hebben deze feiten plaatsgevonden buiten onze school. Wij zijn diep geschokt en betreuren deze situatie ten zeerste. Op geen enkel moment werden wij door wie dan ook op de hoogte gebracht."

Emotionele impact
Aangezien het gerechtelijk onderzoek momenteel loopt, en omwille van de privacy van de betrokkene, zegt de school geen verdere toelichting te geven. Wel is het schoolbestuur onmiddellijk samengekomen en werd een tuchtprocedure opgestart. "Het betrokken personeelslid werd bij hoogdringendheid preventief geschorst. Een preventieve schorsing is een bewarende maatregel die nog geen uitspraak doet over schuld of onschuld en heeft enkel tot gevolg dat het personeelslid gedurende de tuchtprocedure niet aanwezig is op school."

De school zegt voorts te beseffen dat de gebeurtenis op iedereen een grote emotionele impact heeft. "Daarom zullen onze leraren, het zorgteam en het CLB onze leerlingen zo goed mogelijk opvangen", klinkt het nog.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits betreurt dat het gerecht de school niet heeft verwittigd.