Moet parlement zich over Optima buigen?

Sp.a wil dat een parlementaire onderzoekscommissie zich buigt over het Optima-dossier. Kamerlid Peter Vanvelthoven heeft daarvoor een voorstel ingediend. De commissie moet zich volgens de Vlaamse socialist buigen over het functioneren van de financiële toezichthouders en de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI), bij hun controle op de intussen failliet verklaarde Optima Bank. Ook N-VA steunt het voorstel.

Vanvelthoven had vorige week al aangegeven dat het parlement zich over het dossier zou moeten buigen. Onder welke vorm dat moest gebeuren, liet hij toen in het midden. De demarche viel op, omdat voormalig sp.a-minister Luc Van den Bossche jarenlang ceo was bij de bank. "Wie dingen fout heeft gedaan, moet op de blaren zitten", reageerde partijvoorzitter John Crombez toen.

"Ik en de jonge generatie sp.a'ers voelen ons niet verantwoordelijk voor wat een oud-minster, die dertien jaar geleden zijn mandaat heeft neergelegd, al dan niet zou hebben gedaan. Ik voel me niet verantwoordelijk, en de huidige generatie sp.a'ers ook niet", zei Vanvelthoven zondag nog. Van den Bossche zelf waste intussen in een mededeling zijn handen in onschuld.

Onbeantwoorde vragen
Vanvelthoven licht nu toe dat de informatie die de voorbije dagen naar buiten is gekomen, aantoont dat de problemen bij Optima al vele jaren aanslepen. Zo blijkt dat Optima vanaf de eerste dag de Nationale Bank bewust beloog, steeds weer beloftes verbrak, en dividenden uitkeerde terwijl dat niet was toegestaan door de Nationale Bank, voert de sp.a'er aan.

"Te veel vragen blijven onbeantwoord. Hoe komt het bijvoorbeeld dat pas zo laat is ingegrepen door de toezichthouder? Wat was de relatie tussen Optima en de toezichthouder de afgelopen vijf jaar? Hoe is Optima er überhaupt in geslaagd een banklicentie te krijgen?", vraagt Vanvelthoven zich af.

"Een onderzoekscommissie is nuttig om tot volledige transparantie te komen over wat is misgelopen in het Optima-dossier", vindt het Kamerlid. "Een onderzoekscommissie kan ook aanbevelingen formuleren over het toezicht op de banken en het toezicht door de Bijzondere Belastinginspectie. Het is belangrijk dat de onderste steen in dit dossier wordt bovengehaald".

N-VA steunt voorstel
Ook N-VA steun het voorstel om een onderzoekscommissie zich te laten buigen over het Optima-dossier. Peter Dedecker wijst op de rol van de parketten. "Men zegt dat Optima nooit een banklicentie had mogen krijgen en één van de argumenten daarvoor is dat er nooit een veroordeling is geweest", licht Dedecker toe. "Er is wel ooit een zaak verjaard. Als het parket toen doortastender opgetreden, dan had het er vandaag misschien heel anders uitgezien". Hij wijst er ook op dat Optima Bank de opvolger was van Ethias Bank, "die al een probleem was".