UGent pakt seksuele intimidatie aan

De Universiteit Gent richt een externe commissie op die concrete maatregelen moet uitwerken om te voorkomen dat professoren studenten nog seksueel kunnen intimideren. Ze doen dat na de klachten over een professor Letterkunde. Er komt ook een klokkenluidersysteem. Dat moet het voor slachtoffers makkelijker maken om een klacht in te dienen.

"Deze maatregelen moeten studenten en werknemers het nodige comfort bieden om in alle vertrouwen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag te melden", zegt rector Anne De Paepe. "Het kan uiteraard niet dat een eventuele klacht negatieve gevolgen zou hebben voor hun loopbaan of studietraject." De universiteit voert ook een klokkenluiderssysteem in, zodat slachtoffers makkelijker een klacht kunnen indienen.

Formele klacht
De commissie komt er nadat afgelopen week een verhaal van seksuele intimidatie in de vakgroep Letterkunde aan het licht kwam, maar slachtoffers geen formele klacht indienden. "We hebben uit deze zaken geleerd dat onze wettelijke procedures en structuren die we op heden hebben in een aantal gevallen niet laagdrempelig genoeg zijn om mensen die zich slachtoffer voelen van ongewenst gedrag, die melding op een serene manier te doen."

Problematiek
De rector zal de problematiek van ongewenst seksuele gedrag in academische kringen op een internationale meeting van rectoren in Stockholm aankaarten. Op Vlaams niveau zal ze ook met Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits en de andere universiteitsrectoren de problematiek bespreken.