Spoorstaking van maandag afgewend

De vakbonden en de directie bij het spoor hebben een akkoord bereikt in het dossier van de kredietdagen. Dat betekent dat de spoorstaking van volgende week is afgewend. De vakbonden waren nu bereid om twee feestdagen in te leveren. Voorwaarde was wel dat het personeel zijn recupdagen mocht behouden. De sociale onrust duurde nu al drie weken. 

De spoordirecties hebben ingestemd met het voorstel dat de vakbonden naar voren hebben geschoven, deelden de vakbondsverantwoordelijken mee. Dat betekent dat dit jaar een extralegale feestdag (15 november) geschrapt wordt, en volgend jaar nog een (2 november). Ook verliezen werknemers vanaf 2017 een kredietdag per 28 kalenderdagen ziekte. De directie zou verder beloofd hebben om tot begin 2019 geen bijkomende productiviteitsverhogende maatregelen door te voeren voor het personeel in zijn geheel. 

De Franstalige vleugel van de socialistische vakbond had een stakingsaanzegging ingediend om vanaf 19 juni een week lang het werk te kunnen neerleggen. Zo ver komt het dus niet. Wel zal het spoorverkeer verstoord zijn op vrijdag 24 juni, wanneer de socialistische vakbond een nationale staking organiseert.