Welk plekje in Europa is het stilst?

België ligt in het luidruchtigste stukje van Europa. Dat blijkt uit een rapport van het European Environment Agency (EEA). Scandinaviërs wonen in de meest stille gebieden. Geluidsvervuiling heeft een grote impact op de volksgezondheid en zou hart- en slaapproblemen kunnen veroorzaken.

Volgens het onderzoek wordt een derde van de Europese landen getroffen door geluidsvervuiling door de menselijke activiteit die in de landen plaatsvindt. Plaatsen die momenteel nog niet aangetast worden door geluidsoverlast moeten beschermd worden met het oog op de gezondheid van de inwoners, staat er te lezen in het rapport van het EEA. Dit is een top 5 van de stilste en luidste plekken in Europa:

Top 5
Dit zijn de stilste gebieden:
1. Ierland
2. Ijsland
3. Finland
4. Zweden
5. Letland

Dit zijn de luidste gebieden:
1. Malta
2. België
3. Nederland
4. Luxemburg
5. Liechtenstein

België
België ligt samen met Nederland en Luxemburg in het meest lawaaierige deel van Europa. Landen als Zweden, Finland of Ijsland hebben het meeste aantal stille zones. Op de kaart worden de meest stille gebieden voorgesteld door blauwe en groene gebieden. De plaatsen die oranje kleuren zoals onder andere België, zijn plekken waar je wordt blootgesteld aan geluidsvervuiling en waar die dus ook het grootst is.

Aantal inwoners
Hoe lawaaierig je land is, hangt vooral af van het aantal inwoners. Dat verklaart waarom dwergstaten zoals Malta en Lichtenstein in de top 5 van de luidste gebieden staan. Ook de afstand tot een kustlijn heeft een grote invloed op de hoeveelheid lawaai en de activiteit die er is.

Omgevingslawaai is een van de grootste problemen in Europa. Zo zou een op de vier Europeanen worden blootgesteld aan geluidsoverlast door het verkeer. De overlast kan ook verschillende lichamelijke problemen met zich meebrengen zoals hart- en slaapproblemen.