Aanslag in Brussel tijdens ramadan?

De Belgische veiligheidsdiensten hebben aanwijzingen over een mogelijke aanslag in Brussel tijdens de ramadan, zo schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. Agenten en militairen houden de komende weken verscherpt toezicht bij terrassen, scholen en ziekenhuizen in Brussel.

Op vraag van de politie heeft de legertop alle soldaten die sinds de aanslagen van 22 maart mee instaan voor de veiligheid gebrieft om extra waakzaam te zijn wanneer ze worden ingezet in de hoofdstad. Er is hen opgedragen verscherpt toezicht te houden op alle Brusselse terrassen - die door het EK meer volk trekken - en in de omgeving van scholen en ziekenhuizen. Want volgens nieuwe informatie zijn dat potentiële doelwitten van een nieuwe aanslag in het Brusselse Gewest tijdens de ramadan. 

De islamitische vastenperiode is begin vorige week van start gegaan en loopt nog tot en met 5 juli. Ondanks de aanwijzingen wordt het dreigingsniveau voorlopig niet opgetrokken van 3 naar 4. Het allerhoogste niveau wordt pas bereikt als er sprake is van een concreet tijdstip en een specifieke locatie voor een aanslag. 

Bovendien heerst er voorlopig geen grote paniek bij onze veiligheidsdiensten. Van sommige strategische locaties, zoals bepaalde ambassades, is het terreuralarm zelfs gezakt van 3 (ernstige dreiging) naar 2+ (gemiddelde dreiging).