Meer werklozen in Brussel en Wallonië

In Brussel en Wallonië woont bijna drie vierde van de langdurig werklozen (meer dan tien jaar). Dat schrijft de krant De Zondag. “De Vlaamse geldstromen hebben een averechts effect”, stelt Barbara Pas, parlementslid voor Vlaams Belang.

Vorig jaar zijn 417.000 uitkeringen betaald aan volledig werklozen, dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Kris Peeters (CD&V). In Vlaanderen waren dat er afgerond 171.500, in Wallonië 174.000 en in Brussel 71.500. De verschillen tussen de langdurig werklozen wordt dus alsmaar groter.

Drie op vier
Van de 43.000 mensen die al langer dan tien jaar werkloos zijn, wonen er 31.000 in Brussel en Wallonië en dat is bijna drie op de vier. “Maar ook van de mensen die tussen één en tien jaar werkloos zijn, woont 61 procent in Wallonië en Brussel”, rekende Barbara Pas uit.

“Dit bewijst dat de Vlaamse geldstromen een averechts effect hebben. Ze stimuleren de Waalse economie niet, ze wiegen ze in slaap. Vlaanderen zou die centen beter gebruiken om de competitiviteit te versterken en de afbrokkelende sociale verworvenheden te behouden".