Verzwijgt UGent seksuele intimidatie?

De Universiteit Gent zou verschillende klachten van personeelsleden en studenten tegen een professor uit de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte onder de mat vegen. Dat schrijft de nieuwssite Apache. Het gaat over 13 klachten van machtsmisbruik en seksuele intimidatie die dateren van eind 2015. 

De professor in kwestie is nog steeds in functie, maar zou volgens rector Anne De Paepe "uit eigen initiatief een deel van zijn takenpakket hebben afgestaan". Volgens bronnen zou het geval echter stilgehouden worden door de UGent, aldus nog Apache. 

Collega's van de betrokken professor klagen ook over een gebrek aan transparantie over de procedure. De Paepe ontkent dat er sprake is van een doofpotoperatie om de reputatie van de universiteit te beschermen, maar bevestigt wel dat de zaak intern gesignaleerd is: "Twee maanden geleden kreeg ik een melding van de feiten. Die melding kwam via informele kanalen, niet via de meer formele tuchtcommissie." 

Een anonieme bron binnen het Bestuurscollege van de UGent spreekt de timing van de feiten echter tegen. Het dossier zou al voor januari 2016 aan de rector zijn overgemaakt. Dat de beschuldigde professor in kwestie al op 18 december 2015 een deel van zijn functies afstond, lijkt dit gegeven te bevestigen.