Ramadan baart scholen zorgen

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) in Brussel maakt zich zorgen over moslimkinderen die op steeds jongere leeftijd streng religieus zijn. Dat schrijft De Standaard. Jacky Goris, algemeen directeur van de scholengroep, luidt de alarmbel. “De jongste dagen vangen we veel zorgwekkende signalen op uit onze scholen. Dat heeft wellicht met de ramadan te maken.”

Leerlingen uit de eerste jaren van het secundair weigeren deel te nemen aan de muziekles omdat ze muziek en zingen als haram (een zonde) beschouwen. “Als de school hen zegt dat ze moeten meedoen omdat het op punten staat en in de eindtermen zit, dan huilen ze. Zij zijn bang dat de duivel in de klas verschijnt, wat nergens geschreven staat”, aldus Goris.

Zwemles
Kinderen in de lagere school weigeren mee te gaan naar de zwemles. Want het is vastentijd en dan mogen ze geen slok water binnenkrijgen. Vroeger deden kinderen van elf, twaalf jaar niet mee aan de ramadan, nu wel”, vertelt Goris. “Terwijl dat helemaal niet hoeft volgens de officiële islamvoorschriften, zo verzekeren kenners ons.”

Schaarbeek, Molenbeek en Anderlecht
Het fenomeen doet zich voor in scholen in Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht. "De argumenten die ze hanteren en de bewoordingen klinken in alle drie merkwaardig gelijkluidend", aldus Goris. Dat doet hem vermoeden dat hun houding op dezelfde bron terug te brengen is. Als de schooldirecties de ouders erop aanspreken, blijken die er soms helemaal niet achter te staan en ook niet te weten waar hun kinderen die opvattingen vandaan halen.

Hinder door religie
Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt dat een kind gewoon de lessen moet kunnen volgen. “Kinderen mogen nooit gehinderd worden door zaken als religie of cultuur”, klinkt het.