Rechtbank: “UberPop is taxidienst”

De diensten die Uber aanbiedt via UberPop moeten wel degelijk beschouwd worden als een taxidienst. Dat heeft de Nederlandstalige Brusselse rechtbank van koophandel donderdag beslist in een vonnis over het geschil tussen Taxis Autolux en Uber. Volgens de rechtbank stelt zich wel de vraag of de taxiregelgeving van Vlaanderen en de gemeente Zaventem niet in strijd zijn met het Europees recht. 

Het taxibedrijf Autolux, actief op de luchthaven van Zaventem, had bij de Nederlandstalige rechtbank van koophandel in Brussel een vordering tot staking ingediend tegen Uber omdat het bedrijf actief was op de luchthaven, terwijl die zone voorbehouden is voor een twintigtal taxibedrijven. Uber deed dat bovendien aan lagere tarieven. 

In een eerste vonnis, van september 2015, had de stakingsrechter Taxis Autolux gelijk gegeven en Uber bevolen zijn activiteiten op de luchthaven stop te zetten, waar Uber ook gevolg aan had gegeven. "In dat vonnis had de rechter nog een onderscheid gemaakt tussen het bezoldigd vervoer en het kostendelend vervoer door Uberchauffeurs" zegt persrechter Daem van de rechtbank van koophandel. "Nu oordeelt de rechter dat het ondernemingsmodel van Uber waarbij gebruikers-vervoerders en gebruikers-passagiers in contact worden gebracht via de Uber applicatie als een taxidienst moet worden beschouwd. 

Uber gehinderd door Vlaamse wetgeving
Wel stelt de rechter vast dat Uber haar ondernemingsmodel in België niet kan opzetten en exploiteren omdat zij daarin gehinderd wordt door de Vlaamse taxiregelgeving en de taxireglementering van de gemeente Zaventem." De vraag is nu of het Vlaams Taxidecreet, het Vlaams Taxibesluit en de taxireglementering van de gemeente Zaventem wel voldoen aan Europese regelgeving.