Topman Optima Bank in nauwe schoentjes

Topman van Optima Bank, Jeroen Piqueur ligt onder vuur nadat de Nationale Bank tijdens een controle stootte op verschillende onregelmatigheden en mogelijk strafrechtelijke inbreuken. Piqueur zou via ongewoon hoge kostennota's en facturen voor fictieve diensten belangrijke bedragen uit Optima Bank hebben weggesluisd.

Sinds de controle zijn alle ogen gericht op de 62-jarige oprichter van Optima bank, die naast hoofdaandeelhouder ook voorzitter van de raad van bestuur is. Gisteren blokkeerde de Nationale Bank 14.000 rekeningen, die goed zijn voor 90 miljoen euro, en trok ze ook de bankvergunning in. Door de blokkering wil de Nationale Bank een gelijke behandeling van alle klanten en schuldeisers verzekeren.

Er is een dossier overgemaakt aan het parket van Oost-Vlaanderen. “In het belang van het onderzoek kunnen we daar geen verdere details over geven”, zegt magistraat An Schoonjans.

Volledige medewerking
De bank zegt zijn volle medewerking te verlenen aan de beslissing van de Nationale Bank. "De onderneming heeft dan ook een tijdelijke bevriezing geïnstalleerd van de terugbetalingen aan het cliënteel, tot op het ogenblik dat er een overzicht is gemaakt van de tegoeden en de schulden van Optima", luidt het. Sinds 2015 biedt Optima Bank geen spaarrekeningen of kredieten meer aan. Sindsdien is het balanstotaal van de bank verminderd van 769 miljoen euro tot 140 miljoen euro, onder meer door een vermindering van de deposito's van cliënten van 683 miljoen euro tot 90 miljoen euro. De bank heeft nog zo'n 14.000 rekeningen, zo blijkt.

Garantiefonds
Als gevolg van de blokkering van de rekeningen werd het garantiefonds voor financiële diensten ingeschakeld. "Het Garantiefonds zal de geblokkeerde tegoeden terugbetalen binnen de wettelijk voorziene voorwaarden, namelijk tot 100.000 euro per deposant", aldus de Nationale Bank."

"Tot 100.000 euro vergoed"
"Eens het faillissement is uitgesproken, kan het garantiefonds kan aangesproken worden om de mensen die een spaarrekening hebben bij Optima te vergoeden. Het gaat over zo'n 8.000 tot 10.000 spaarders en zij zijn tot bedragen tot 100.000 euro vergoed, alles daarboven is verloren. Op dit moment is niet duidelijk welke bedragen de rekening bij Optima bevatten." Dat zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën aan VTM NIEUWS.