“Dit zal nog vaker gebeuren”

Het noodweer van de afgelopen dagen was zeer uitzonderlijk van ons land, maar niet iedereen is ervan overtuigd dat het daarom niet vaak meer zal voorkomen. Specialisten zijn bang dat zo'n zondvloed in de toekomst juist heel gewoon wordt, door de opwarming van de aarde. Warmere lucht houdt meer water vast, dus valt er meer regen uit. En één ding is duidelijk: de riolering in ons kan dat niet aan. Dus steeds vaker zal het water via onze tuinen moeten verdwijnen.

Experten doen daarom ook heel wat voorstellen om zulke problemen in de toekomst te voorkomen. Zo pleiten ze bijvoorbeeld voor ‘groene daken’. Dit zijn daken waarop je planten zet, die al een deel van het water kunnen opslorpen. Een waterput is ook een goede oplossing. Meer tips vind je op de website van het kenniscentrum voor riolering, vlario.be (SVO: www.vlario.be)