Regering-Di Rupo voert strijd tegen fraude op

De regering-Di Rupo gaat de strijd tegen fiscale en sociale fraude opvoeren. Zo verdwijnt de verjaringstermijn voor fiscale fraude. Nu kunnen fraudeurs hun processen zo lang laten aanslepen, dat ze uiteindelijk niet meer moeten betalen. Ook gaan ze OCMW's beter inlichten over gezinssituaties van leefloners, zodat er niemand nog een uitkering krijgt als ze daar geen recht op hebben.