Magistraten protesteren tegen besparing

Het evenwicht tussen de drie grondwettelijke machten en de rechtsstaat komt in gevaar door de aanhoudende onderfinanciering van justitie. Dat is de boodschap die de Brusselse magistraten en advocaten hebben voor minister van Justitie Koen Geens. Zonder bijkomende middelen voor personeel, gebouwen en informatisering dreigt de Belgische justitie de rechtszoekende in de kou te moeten laten staan en dreigen de mensenrechten in ons land niet langer gerespecteerd te worden.

Enkele honderden Brusselse magistraten en advocaten verzamelden vandaag om 8.30 uur op de trappen van het justitiepaleis op het Poelaertplein om te protesteren tegen de penibele situatie van de Belgische en Brusselse justitie. "Justitie in dit land is al decennia ondergefinancierd en is quasi failliet", aldus Stéphane Boonen, stafhouder van de Franstalige orde van advocaten bij de balie Brussel. "Hervormingen zijn onontbeerlijk maar de wetgevende en uitvoerende macht moeten de derde grondwettelijke macht voldoende middelen geven om haar taak naar behoren uit te voeren."

Ook onder meer in Mechelen, Antwerpen, Brugge, Kortrijk en Gent nemen magistraten deel aan de nationale actie.