Meer blauw op internet

Meer blauw op het internet, dat is een van de opvallendste pijlers van de nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid. Die nota wordt vandaag voorgesteld door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en justitieminister Koen Geens (CD&V), en moet de krijtlijnen vastleggen van het Belgische veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar.

Terrorisme, drugs, illegale ­porno, mensenhandel: alle grote criminele fenomenen zijn dezer dagen onlosmakelijk verbonden met het internet. Daarom gaat de regering nu vol inzetten op internetpatrouilles en een internet­recherche. Daarnaast bevatten de nieuwe 'Kadernota Integrale Veiligheid' en het 'Nationaal Veiligheidsplan' een reeks prioriteiten voor de politie- en veiligheidsdiensten, gaande van verkeersveiligheid tot terreur en seksueel misbruik. Hardleerse verkeersovertreders en wegpiraten zullen bijvoorbeeld sneller van de weg gehaald kunnen worden dankzij een speciale databank. Verkeersovertreders uit het buitenland zullen ook niet meer aan een bekeuring kunnen ontsnappen.

Er is een jaar gewerkt aan het plan, dat geldt tot 2020. Twee keer per jaar zal worden geëvalueerd hoever het staat met de uitvoering ervan.