Zo zal het middelbaar er binnenkort uitzien

Vanaf 2018 zullen er maar 143 richtingen overblijven in het secundair onderwijs. Dat zijn er op dit moment nog 196 en dat is teveel. Bij heel wat van de huidige richtingen is het uitzicht op de arbeidsmarkt niet duidelijk en daarom verdwijnen ze of gaan ze op in nieuwe richtingen. De hervorming past in een groter plan dat minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gisteren voorstelde. Crevits benadrukte nog wel dat het systeem zeker niet definitief is en dat er nog dingen kunnen verschuiven in het schema.

Crevits belooft een hele hervorming van het onderwijs. Hervormingen zijn vaak ingewikkeld en onoverzichtelijk en dat is nu niet anders. Dit moet u zeker onthouden. 

Vanaf 2018 zal men niet meer spreken over ASO, TSO, BSO en BuSO. In hun plek komen drie finaliteiten (=einddoelen). Zo krijg je 'Doorstroom' (het vroegere ASO), 'Arbeidsgericht' (het vroegere BSO en BuSO) en een tussengroep 'Dubbel' (het vroegere TSO). Zo gaat men ervan uit dat mensen die in de groep van de 'doorsstromers' terecht komen, nog zullen verder studeren na hun middelbare schoolcarrière, terwijl de groep 'arbeidsgericht' zich al klaar voelt om onmiddellijk te beginnen werken na hun opleiding.

De 30 'studiegebieden' die nu bestaan (Handel, Verkoop, Chemie, ASO, ...) worden vervangen door acht 'studiedomeinen'. STEM, Economie en organisatie, Kunst en Creatie, Bouwen en Wonen, Zorg en Welzijn, Land- en Tuinbouw, Voeding en Horeca en Sport. Elke middelbare school spits zich toe op een domein. Binnen dat domein worden de richtingen ingevuld, naargelang je nog verder zou willen studeren, dan wel onmiddellijk beginnen werken. Zo zal je op een Land- en Tuinbouwschool Grieks-Latijn kunnen studeren of Biotechnologische wetenschappen, als je je in de 'doorstroomgroep' bevindt of Groenaanleg en -beheer als je 'arbeidsgericht' bent. De richting 'Bakkerij' zal je hier niet kunnen volgen, daarvoor moet een school die zich toespits op 'Voeding en Horeca'.

De omkadering voor heel wat richtingen die nu bestaan is niet duidelijk. Waarin de richtingen Handel, Verkoop en Kantoor verschillen is niet steeds duidelijk. Deze richtingen verdwijnen bijvoorbeeld dan ook en worden opgenomen in Communicatie en Marketing. Die richting kan je in het nieuwe systeem volgen in een 'Economie en Organisatie-school'. De richtingen verdwijnen dus niet helemaal, maar worden samengevoegd tot een nieuwe richting.

Zegen
Crevits benadrukt nog dat de hervorming nog helemaal niet definitief is. De minister wacht nog op de zegen van de koepels. Indien er uit die hoek nog zware kritiek komt, is er ook nog ruimte om dingen te verschuiven. Daar vinden ze het alvast jammer dat er bepaalde richtingen zullen verdwijnen.