Gent bant vuile wagens uit centrum

Gent zal op 1 januari 2020 een lage-emissiezone (LEZ) invoeren die samenvalt met de zone 30 in de binnenstad, en start volgend jaar met een sensibiliseringscampagne. "De binnenstad blijft bereikbaar voor iedereen, ook voor wie de wagen nodig heeft. Met de invoering van een LEZ trekken we wel duidelijk de kaart van schone wagens", zegt de Gentse schepen van Milieu Tine Heyse.

Gent wil een lage-emissiezone invoeren volgens eigen inzicht, meldt het stadsbestuur. "Ook al evolueert de luchtkwaliteit in Gent gunstig, toch zit er nog te veel roet en fijn stof in de lucht. Een groot deel van deze vervuiling komt door de oude dieselauto's in de stad." 

De stad heeft nog niet beslist welke categorieën van voertuigen geviseerd zullen worden. Ook de tarieven liggen nog niet vast. Het volledige Brusselse gewest wordt vanaf 2018 al een lage-emissiezone, maar Gent start in 2020 omdat er een reeks ondersteunende maatregelen en overgangsmaatregelen nodig zijn. 

Vanaf 1 januari 2017 wordt een sensibiliseringscampagne uitgerold. "Enerzijds om een goede keuze te maken bij de aanschaf van een tweedehandsvoertuig, zodanig dat die 'LEZ-proof' is. Anderzijds willen we Gentenaars stimuleren om nog meer te kiezen voor duurzame vervoersmodi. De uitwerking van de sensibiliseringscampagne zal gebeuren in overleg met de autoverdelers."