Europa veegt Arco-deal van tafel

Volgens het Europees Hof Van Justitie is de Arco-deal in strijd met het Europees recht. Daarmee zijn de Arco-coöperanten verder dan ooit verwijderd van een regeling voor het geld dat ze verloren toen de voormalige Dexiabank over de kop ging. 

Via de coöperatieve Arco had de vroegere christelijke arbeidersbeweging ACW, nu beweging.net, zowat anderhalf miljard geïnvesteerd in Dexia. Toen die ten tijde van de bankencrisis door de regering gered moest worden, werden spaartegoeden gewaarborgd - maar voor beleggingen was er geen garantie. De regering-Leterme werkte daarom een regeling uit waarbij de Arco-deposito's toch als spaartegoeden gezien werden, waardoor de ACW-leden hun verlies konden recupereren. Die deal stond al van bij het begin onder druk, omdat andere investeerders zich benadeeld voelden. Zij konden immers geen gebruik maken van een speciale garantieregeling. 

Slecht nieuws voor Arco-spaarders
Nu fluit het Europees Hof van Justitie de deal dus ook terug. De federale regering had de depositogarantieregeling voor spaarders destijds niet mogen uitbreiden naar de Arco-coöperanten, zo oordeelde de auditeur. De auditeur treedt met dit advies het standpunt van de Europese Commissie bij, die eerder de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten afwees wegens niet-geoorloofde staatssteun, legt een woordvoerder van het Hof in Luxemburg uit.

Met het advies op zak moet het Europees Hof van Justitie zelf, waarschijnlijk binnen enkele maanden, een beslissing nemen over de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten. Het advies wordt meestal gevolgd door het Hof. 

Wanneer beslissing?
“Wellicht valt de beslissing in eind 2018”, zegt VTM NIEUWS-journalist Paul D’Hoore. Want na de uitspraak van Europa, gaat de zaak naar de Belgische rechtbanken en dan naar de regering. “Voor de Arco-coöperanten zit er niets anders op dan te wachten. Deze mensen kunnen al sinds 2008 hun geld niet afhalen. Pas in 2018, tien jaar later, zouden ze hun geld gedeeltelijk kunnen terugvorderen”, aldus Paul D’Hoore.

Bekijk ook: