Dossier Aanslagen Brussel

"Op tijd beslist om Maalbeek te sluiten"

Het was de vertegenwoordiger van de federale politie die vanuit het federale crisiscentrum de beslissing doorgaf om de Brusselse metro te sluiten. Zo is dat ook afgesproken in een protocol met de MIVB. Dat heeft topman Alain Lefèvre van het crisiscentrum gezegd in de parlementaire onderzoekscommissie.

Wie had wie moeten waarschuwen over de sluiting van de Brusselse metro op 22 maart? De vraag houdt de onderzoekscommissie al weken bezig. De aanslag in station Maalbeek voorkomen was hoogstwaarschijnlijk sowieso niet gelukt, maar onrustwekkend is niettemin dat het bevel pas om 9.23 uur op het terrein geraakte. Of ruim een half uur nadat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dat bevel gaf.

Noodzakelijk beslissing
Het zijn de vertegenwoordigers aan tafel in het crisiscentrum die de bevelen aan hun eigen diensten moeten doorgeven en zorgen voor de uitvoering, onderstreepte Lefèvre. "De beslissing werd genomen in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de federale politie en de MIVB", verduidelijkte hij. "De directeur Operaties Bestuurlijke Politie van de federale politie was aanwezig op de coördinatievergadering en nam de noodzakelijke contacten opdat die beslissing zou worden uitgevoerd."

Zo is het ook afgesproken in een protocol dat in oktober 2015 werd afgesloten met de MIVB, vervolgde hij. "Die procedure is ons bevestigd in november", toen de Brusselse metro enkele dagen volledig dicht ging tijdens dreigingsniveau 4.

"Niet de taak van het crisiscentrum"
Het is in elk geval niet de taak van het crisiscentrum, onderstreepte Lefèvre. "Het is onmogelijk dat het crisiscentrum zowel de dispatching op zich neemt van alle informatie en beslissingen én de uitvoering verzekert van alle maatregelen", besloot hij. "We zitten met professionals rond de tafel en het is hun taak om erover te waken dat de maatregelen worden uitgevoerd." Daarmee lijkt de hete aardappel dus bij de Directie Operaties Bestuurlijke Politie (DAO) van de federale politie terecht te komen.

Eerder had topman Jo Decuyper van de Brusselse spoorwegpolitie al aangegeven dat hij om 9.07 uur van die dienst een mail kreeg met daarin het nieuws over de sluiting van de metro. Die mail kwam echter in zijn persoonlijke mailbox terecht en niet in de functionele mailboxen bij de spoorwegpolitie. En op dat moment zat hij uiteraard niet aan zijn computer.