Ziekte bij 26% cipiers "verdacht"

Meer dan een kwart van de ziekteverloven van de cipiers tijdens het voorbije pinksterweekend, is "verdacht". Dat blijkt uit cijfers van Medex, de overheidsdienst die onder meer instaat voor de controles van ziekte bij het overheidspersoneel, en werd bevestigd aan onze redactie.

Medex heeft tijdens het pinksterweekend, van zaterdag 14 tot en met maandag 16 mei, 47 extra controleopdrachten laten uitvoeren bij de cipiers. Daarbij bleken 31 personeelsleden, omgerekend 66 procent inderdaad ziek te zijn. Maar in 5 gevallen moest het werk vervroegd worden hervat, in 3 gevallen werd een foutief adres opgegeven en in 4 gevallenis geen gevolg gegeven aan een oproeping. Bij 26 procent van de uitgevoerde controles bleek het ziekteverzuim dus verdacht. 

Voor de hele maand mei blijkt overigens dat er bij de cipiers drie keer meer ziekteverloven zijn ingekort na een controle op vraag van de werkgever: in 6,9 procent van de gevallen bij de cipiers, tegenover 2,3 procent bij de rest van het overheidspersoneel.