Jambon vordert stakende agenten op

Minister van Binnenlandse Zaken Jambon gaat stakende politiemensen opvorderen als ze weigeren cipiers te vervangen. Dat heeft hij zoals vereist 24 uur vooraf aan de vakbonden gemeld en werd bevestigd aan Belga.

Door de aanhoudende cipiersstaking werden de afgelopen weken steeds meer agenten opgeroepen om cipiers te vervangen, en dat op een moment dat de politie door de terreurdreiging, vluchtelingenproblematiek en verhoogde veiligheidsmaatregelen zelf met een capaciteitstekort te kampen heeft.

Vrijdag hadden agenten van de federale politie dan ook het werk neergelegd in de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis. Marc-Jean Ghyssels, burgemeester van Vorst, had minister Jambon toen al opgeroepen ervoor te zorgen dat er bij staking federale politiemensen in de gevangenissen zijn.

Dat is nu dus gebeurd, maar de maatregel is ongezien. Volgens het kabinet-Jambon gebeurde het nooit eerder dat politiemensen opgevorderd werden om veiligheidsproblemen aan te pakken die ontstonden door stakingsacties in de gevangenissen. "Het is de plicht van de minister van Veiligheid om de openbare orde en veiligheid te garanderen. Het instrument dat nu nog rest is dus het opvorderingsrecht." Jambon betreurt dat hij de ongeziene maatregel moet bovenhalen. "Ik begrijp dat dit erg moeilijk ligt voor de politie. Samen met de civiele bescherming en defensie, dienen zij nu al weken op te draaien voor de problemen die hun collega-cipiers veroorzaken. Dat is geen correcte situatie", klinkt het.

Vakbonden willen structurele oplossing
De twee grootste politiebonden, NSPV en VSOA, vragen nu dringend een structurele oplossing opdat politiemensen in de toekomst geen stakende cipiers meer moeten vervangen. Vincent Houssin van VSOA zegt wel begrip te hebben voor de beslissing van Jambon. "De minister heeft ook zijn verantwoordelijkheid. Hij kan niet anders, want moest er iets gebeuren, dan is hij politiek verantwoordelijk."

Bij Carlo Medo van het Nationaal syndicaat van het politie- en veiligheidspersoneel (NSPV) klinkt een ander geluid: "We zullen onze taken uitvoeren want we zijn geen anarchisten, maar begrip opbrengen voor de opvordering kunnen we niet". Voor de sociale strijd van de cipiers heeft Medo wel begrip, maar het kan niet dat de politie daarvan de dupe is, luidt het. Medo wil daarom zo snel mogelijk aan tafel zitten met de minister en de betrokken diensten.

Begin mei had politievakbond VSOA al gewaarschuwd dat er stakingen zouden volgen. "De toestand is onhoudbaar geworden", klonk het toen. De vakbond wees daarbij ook op het gevaar dat politieagenten lopen in gevangenissen, omdat zij vaak degenen zijn die ervoor zorgden dat de gevangen daar opgesloten zitten. Bovendien moeten de lonen van die agenten betaald worden uit de krimpende budgetten van de politie. VSOA riep dan ook op om dat geld te recupereren bij Justitie.