'Nieuwe' kinderbijslag: meningen verdeeld

Verschillende organisaties, verenigingen en politieke partijen hebben al gereageerd op de hervorming van de kinderbijslag, die de Vlaamse regering vandaag bekendgemaakt heeft. Hier een overzicht.

Voka: "Helder en sociaal systeem"
De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka is tevreden met de hervorming van de kinderbijslag. In een persbericht benadrukt de organisatie dat daardoor elk kind een vast bedrag krijgt van 160 euro. En de eventuele sociale toeslag zorgt ervoor dat het model ook voldoende sociale correcties kan doorvoeren voor kinderen die daar nood aan hebben. "Het nieuwe systeem is helder en sociaal," vindt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Het akkoord leunt ook nauw aan bij het voorstel dat Voka eerder dit jaar al lanceerde. 

Voka vindt het ook goed dat er een koppeling wordt gemaakt met de kinderopvang en het onderwijs. "Dankzij deze maatregelen stimuleren we kansarme ouders om te gaan werken en vermijden we vroegtijdige schoolachterstand bij hun kinderen. Op die manier kan de kansarmoede aangepakt worden, luidt het.

UnieKO: "Bijzonder tevreden"
UnieKO, de erkende beroepsvereniging voor de zelfstandigen in de kinderopvang in Vlaanderen en Brussel is bijzonder tevreden. De vereniging toont zich vooral opgetogen over de positieve gevolgen voor de ouders en de kinderopvang van trap 0 en trap 1, dat is de kinderopvang zonder subsidie (TO) en met basissubsidie (T1).

"Naast de hervormde kinderbijslag met als basisbedrag 160 euro per kind krijgt elk kind bij zijn of haar geboorte of adoptie ook nog een eenmalig startbedrag van 1.100 euro. Daarbovenop kunnen gezinnen ook aanspraak maken op drie verschillende toeslagen: een zorgtoeslag, een sociale toeslag en een participatietoeslag", stelt UnieKO met tevredenheid vast.

"De participatietoeslag dient om gezinnen te stimuleren hun kinderen te laten deelnemen aan kinderopvang en onderwijs. De toeslag voor kinderen die naar een voorschoolse kinderopvang gaan met een niet-inkomensgerelateerd tarief zullen in de toekomst kunnen rekenen op 3,17 euro per opvangdag. Dit stemt ons zeer tevreden", besluit UnieKO.

Netwerk tegen Armoede: "Historische kans laten liggen"
Het Netwerk tegen Armoede reageert dan weer ontgoocheld op de hervorming. "Wij vrezen dat Vlaanderen een historische kans laat liggen om de kinderarmoede eindelijk te doen dalen", zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede.

De kinderarmoede bleef volgens het Netwerk tegen Armoede de voorbije 10 jaar sterk stijgen. "Met een basisbedrag van 160 euro per kind is er nauwelijks budget om sociale correcties te voorzien voor zij die het nodig hebben", meent de koepelorganisatie van 59 Vlaamse en Brusselse verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen. "Het is duidelijk dat op deze hervormingsplannen geen armoedetoets uitgevoerd is, nochtans een belofte van deze Vlaamse regering", aldus de vereniging.

Het Netwerk tegen Armoede zal die toets alsnog nu zelf uitvoeren, op basis van kennis en ervaring van mensen in armoede en wetenschappelijke inzichten. "De regering denkt met supplementen op de kinderbijslag kinderen sneller in de eerste en tweede kleuterklas te krijgen, maar dit is niet de manier om kleuterparticipatie te bevorderen", vindt het Netwerk tegen Armoede. "Dat kan vooral door te investeren in goede gezinsondersteuning en in een vertrouwensrelatie met de scholen."

Gezinsbond: "Niemand gaat achteruit"
"We zijn tevreden omdat de verworven rechten gerespecteerd werden en niemand erop achteruitgaat", zegt Manu Keirse namens de Gezinsbond over de hervorming van de kinderbijslag. "We zijn enerzijds ook tevreden over het basisbedrag, maar anderzijds wat bezorgd over het verlies van de leeftijdstoeslag."

"Ook de toeslag voor de minderbedeelden is een goede zaak, al mag het niet zo zijn dat men de armoedeproblematiek denkt te hebben aangepakt door dat te regelen via de kinderbijslag. Daar zal meer voor nodig zijn", aldus nog Manu Keirse.

Sp.a: "Teleurgesteld"
Ook sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke is teleurgesteld. "Ik zie voorspelbare compromissen, geen duidelijke keuzes. Interne tegenstellingen binnen de regering hebben geleid tot verwaterde ambities en teleurstellende resultaten."

Volgens Vandenbroucke is het positief dat er voortaan één basisbedrag voor elk kind komt in de kinderbijslag, zoals sp.a ook had voorgesteld. Maar de regering houdt volgens hem geen rekening met het feit dat een kind duurder wordt naarmate het ouder wordt. "Gezinnen met studerende kinderen dreigen erop achteruit te gaan."

Vandenbroucke betreurt ook dat een deel van het budget van de kinderbijslag voortaan gebruikt wordt om een schoolpremie te geven aan kleuters. "De Vlaamse regering ondergraaft zo het belangrijke principe dat de kinderbijslag een recht van elk kind is en dus onvoorwaardelijk moet zijn." Bovendien zijn het net kinderen uit kansarme milieus die minder vaak naar de kleuterschool worden gestuurd, waardoor zij de premie zullen mislopen.

Tot slot versluist de Vlaamse regering geld uit het budget van de kinderbijslag naar de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang. "Hiermee verzwakt de Vlaamse regering de slagkracht van de kinderbijslag ten koste van zij die er het meeste nood aan hebben", besluit Vandenbroucke.

Groen: "Dit is een koehandel"
De hervorming van de kinderbijslag zal niet leiden tot minder kinderarmoede en treft de middenklasse, verwacht oppositiepartij Groen. De groenen zijn niet te spreken over de "koehandel" met de dossiers van het secundair onderwijs en de provincies, en spreken van een gemiste kans.

"Hoe gaat de regering het uitleggen dat een gezin minder kindergeld krijgt omdat er ergens iets in het onderwijsdossier in ruil werd gegeven?" vraagt Groen-fractieleider Björn Rzoska zich af. Hij spreekt van oude politieke cultuur en een reeks "compromissen à la belge". Een superministerraad zou zinvol zijn als dat betekent dat ze supergoede beslissingen zouden nemen, aldus de groenen. "De echte reden was dat de regeringspartijen het maandenlang oneens bleven over cruciale dossiers. Dus hebben ze vandaag maar een koehandel opgezet om de indruk te wekken dat ze kunnen beslissen."

Volgens Groen is het extraatje bij de start van de kleuterschool slechts een symbool dat niet zal leiden tot meer kinderen in onze kleuterklassen. "Uiteraard moeten ouders hun kinderen inschrijven in het onderwijs. Maar er zijn betere manieren om dat te bekomen dan financiële bestraffing", klinkt het. "Kinderbijslag is een recht van het kind. De leerplicht verlagen zou een veel gerichtere maatregel zijn."

Nog volgens Groen zal de hervorming ook niet zorgen voor een daling van de kinderarmoede. "De regering trekt belachelijk weinig middelen uit voor gericht beleid", zegt Rsozka. "Dat is een gemiste historische kans om de kinderbijslag intelligent te hervormen."

Groen zelf had liever een inkomensgerelateerde kinderbijslag gezien, met 300 euro per kind voor wie onder de armoedegrens leeft, 150 à 200 euro voor middenklassegezinnen en 90 euro voor de hoogste inkomens.

Vlaams Belang: "In voordeel van allochtone gezinnen"
Vlaams Belang reageert vernietigend. Fractieleider Chris Janssens verwacht dat het "pacificatieakkoord" niet lang voor wapenstilstand zal zorgen onder coalitiepartners N-VA, CD&V en Open Vld. De partij verwacht dat veel Vlaamse middenklassegezinnen zicht krijgen op minder kinderbijslag in het nieuwe systeem.

Tegelijk stoort de extreemrechtse partij zich aan de "forse sociale tegemoetkomingen" voor grote gezinnen met een laag inkomen. "Dit komt erop neer dat het nieuwe systeem in het voordeel is van kinderrijke - vaak allochtone - gezinnen die in kinderbijslag een extra inkomen zien", aldus Janssens. Vlaams Belang plant alvast een eigen amendement om de kinderbijslag voor nieuwe immigranten te beperken. Want het N-VA-voorstel in die zin is blijkbaar "in rook opgegaan", klinkt het nog.