ASO, BSO, TSO en KSO blijven bestaan

De Vlaamse regering heeft beslist om de klassieke schotten in het onderwijs te behouden. Toch krijgen scholen zelf de kans om ofwel naar een campusschool te evolueren, waar ASO naast TSO, BSO of KSO onderwezen wordt, of een klassieke school te blijven. In het basisonderwijs komt er dan weer meer focus op de talen.

De hervorming van het onderwijs gaat dus verder dan enkel het secundair. Zo wil de Vlaamse regering dat het Frans, Engels en Duits al veel vroeger aan bod komen. Al van het eerste leerjaar moeten initiaties mogelijk zijn, vanaf het derde kunnen er lessen gegeven worden.

Onderwijzers moeten zich ook meer specialiseren. Zo wordt het vak WO volledig uiteen getrokken, zodat leraren zich meer kunnen toeleggen op wetenschapslessen of vakken over mens en maatschappij.

Lesuren zelf invullen
Maar het zwaartepunt van de hervorming ligt op het secundair onderwijs. Daar wordt het lessenpakket opgesplitst in twee delen: een algemene vorming en een keuzegedeelte. Dat laatste bestaat uit vijf tot zeven lesuren, waarin de leerling zelf de keuze heeft wat hij of zij doet. Zo kunnen de sterke leerlingen uitgedaagd worden en minder sterke leerlingen bijgeschoold.

Ook de laatste graad van het secundair wordt onder handen genomen: de leerlingen moeten in die laatste twee jaar klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt.