Kinderbijslag: ieder kind krijgt 160 euro

De Vlaamse regering heeft afgelopen nacht een akkoord bereikt over de hervorming van de kinderbijslag, de afslanking van de provincies en de modernisering van het secundair onderwijs. Het akkoord kwam er na een lange ministerraad. Vandaag om 11 uur wordt het toegelicht.

Door de staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de kinderbijslag. In het regeerakkoord stelde de Vlaamse regering een hervorming in het vooruitzicht met één basisbedrag, maar de onderhandelingen daarover waren ingewikkeld. Het akkoord dat er nu is vertrekt vanuit één basisbedrag per kind. Het zou om 160 euro gaan, al wilde minister-president Geert Bourgeois (N-VA) dat bedrag nog niet bevestigen. Er zijn ook sociale correcties op dat bedrag voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen.

Voorts zou er ook een kleutertoeslag komen. Ook daarover is het nog wachten op de details, maar het zou gaan om 300 euro per kind dat je vanaf drie jaar naar de klas stuurt. Enige voorwaarde is dat het kind minstens honderd halve dagen naar school gaat.

Provincies en secundair onderwijs
Ook over de afslanking van de provincies is er een akkoord, net als over de verdere modernisering van het secundair onderwijs. Veel details zijn er nog niet, die volgen later vandaag. Minister-president Bourgeois spreekt alvast van een "historische doorbraak" op drie cruciale dossiers. Hij bedankt de coalitiepartners voor de "constructieve gesprekken" van de afgelopen uren.