Hoeveel kinderbijslag krijgen we straks?

De Vlaamse regering zit al sinds deze ochtend bijeen over de kinderbijslag. Het is een dossier waar ze al twee jaar niet uit geraken. In de toekomst zal iedereen voor elke baby hetzelfde bedrag krijgen, of het nu het eerste of het vierde kind is. Nu is de vraag alleen nog hoe groot dat bedrag wordt en wat de regering gaat doen voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Nu krijgen ouders een bedrag dat stijgt per kind. Voor een eerste kind is dat ongeveer 90 euro, voor het tweede kind is dat 167 euro en vanaf het derde kind is dat 249,41 euro. Dat blijft zo voor alle kinderen die al geboren zijn, maar er komt nu een nieuwe regeling bij. Daarbij krijg je een vast bedrag per kind, wellicht zo’n 150 euro.

Het is over dat bedrag dat de regering al sinds deze ochtend onderhandelt. Een gevoelig onderwerp, want met de nieuwe regeling gaan vooral de gezinnen met drie kinderen erop achteruit. Daarom moeten er meer extra’s komen: een participatietoelage waarmee je iets meer krijgt als je kind vanaf zijn derde naar school gaat en een sociale toelage voor gezinnen met lage inkomens.

Als er vandaag een akkoord is, dan geldt de nieuwe regeling vanaf 2018.