Spoorstaking houdt aan, geen akkoord

De spoordirectie is bereid om de maatregel van de kredietdagen in te trekken, maar stelt daar voorwaarden tegenover. Die voorwaarden leggen de spoorbonden maandag voor aan hun achterban. "De staking gaat intussen voort", was Michel Abdissi van de Franstalige socialistische spoorbond vanavond stellig. Dat zou betekenen dat er zeker tot en met dinsdag treinverstoringen zouden zijn. Dinsdag is er immers een actiedag bij de openbare diensten.

Concreet zou het spoorpersoneel akkoord moeten gaan om 15 november (Koningsdag) te schrappen als extra wettelijke feestdag, en zouden werknemers niet langer kredietdagen krijgen voor de dagen dat ze ziek zijn (maar wel voor hun vakantiedagen), klonk het na afloop van een vergadering tussen spoordirectie en bonden.

"Vanaf nul"
De vakbondsman keert niet echt tevreden terug. "Ik had verwacht dat de directie de nota van de kredietdagen zou intrekken, zodat we opnieuw vanaf nul zouden kunnen onderhandelen over productieverhogende maatregelen", zei Abdissi. De staking gaat volgens hem zeker tot maandag voort. Bij de andere bonden was de toon gematigder. "Er is een tegemoetkoming van de directie. Ze heeft een aantal zaken minder streng gemaakt", aldus Ludo Sempels van de Vlaamse vleugel van de socialistische vakbond.

De bonden ACV'er Luc Piens spreken niet in termen van het verdedigen van de voorstellen. "We zullen beginnen met ze voor te leggen", zegt Luc Piens van de christelijke bond ACV-Transcom. Zowel Sempels als Piens benadrukten nogmaals dat ze (de Vlaamse spoorbonden, red.) nooit opgeroepen hebben tot staking. Ze laten dan ook in het midden wat het personeel gaat doen nu er een tekst op tafel ligt, maar er zal in elk geval ook geen oproep zijn om niét langer te staken.

Nog ernstig verstoord
Het lijkt er dus sterk op dat het treinverkeer ook dit weekend, en maandag, nog ernstig verstoord zal zijn. Bovendien is er dinsdag de actiedag van de openbare diensten. Bij het spoor werd een stakingsaanzegging ingediend om de werknemers die dan willen gaan betogen, te dekken. Maandag rond 14.30 uur maken de bonden het resultaat van hun terugkoppeling aan de achterban over aan de spoordirectie. Bij HR Rail zegt woordvoerster Kim Buggenhout dat het gesprek constructief verliep, maar dat "bij gebrek aan een mandaat bij de vakbonden het overleg zal worden voortgezet na raadpleging van hun instanties".

De Franstalige spoorbonden riepen woensdag op tot een staking bij het spoor, uit protest tegen de beslissing van HR Rail, de juridische werkgever van het spoorwegpersoneel, om de kredietdagen te herberekenen. Die recuperatiedagen, ter compensatie van de langere werkweek van spoorlui, worden voortaan berekend op basis van de werkelijk gepresteerde dagen. Voorheen kregen de werknemers ook kredietdagen voor de dagen dat ze bijvoorbeeld ziek of met vakantie waren.

Veel hinder
In Wallonië reed vanmorgen geen enkele trein. In Vlaanderen twee op de drie met vertraging. Ook tijdens de avondspits was nog heel wat hinder op het spoor. "Op de belangrijkste lijnen in Vlaanderen reed minder dan 60 procent van de treinen, terwijl in Wallonië zo goed als geen trein reed", zegt Thomas Baeken van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. "De hinder zal voor de rest van de dag vergelijkbaar zijn."

Ook dit weekend verwacht Infrabel dat de hinder zal aanhouden. "De vakbondsacties worden voortgezet, dus vermoedelijk is er dan hetzelfde scenario als donderdag en vrijdag", zegt Baeken. "Het verschil is wel dat er in het weekend sowieso minder treinen rijden, maar proportioneel zal er waarschijnlijk evenveel hinder zijn."