Staking cipiers gaat voort: Sint-Gillis verwerpt akkoord

In de gevangenis van Sint-Gillis hebben de cipiers het voorakkoord met minister van Justitie Koen Geens verworpen. Dat bevestigt ACOD-vakbondsafgevaardigde Kurt Sissau aan de redactie van VTM NIEUWS. De cipiersstaking die nu al meer dan vier weken duurt, blijft dus doorgaan.

Gisteren maakten de vakbonden bekend dat een voorstel van minister Koen Geens zou worden voorgelegd aan de achterban. Enkel in Sint-Gillis zou dat nog voor het weekend gebeuren, in de andere gevangenissen werd sowieso gestaakt tot maandag.

Het nieuwe voorstel van de minister voorziet erin dat er met de 480 extra aanwervingen tegen midden 2017 7.075 personeelsleden zullen zijn in het Belgische gevangeniswezen. Tegen dan moet het aantal gevangenen gedaald zijn tot minder dan 10.000. De gevangenissen zullen op vrijwillige basis kunnen kiezen of ze hun manier van werken - rationalisering - zullen aanpassen. Indien hiervoor gekozen krijgen de gevangenisbewakers een flexibiliteitspremie, om het loonverlies te compenseren.

Daarnaast belooft de minister de verouderde infrastructuur aan te pakken. Koen Geens maakt hiervoor 56 miljoen euro vrij, 46 miljoen voor gewone aanpassingswerken en 10 miljoen euro voor urgente beveiligingswerken. De minister wil dit alles verwezenlijkingen tegen het midden van 2017. Dan vindt er een evaluatiemoment plaats van de ingeslagen koers.