Avondonderwijs reageert kwaad

De scholen voor volwassenenonderwijs reageren kwaad op het voorstel van minister Crevits. Zij is namelijk van plan om hen te verbieden om nog leraren op te leiden. Vanaf 2019 mogen alléén hogescholen en universiteiten dat nog doen. Maar dan zullen er duizenden leerkrachten minder afstuderen, zeggen ze bij 't volwassenenonderwijs, en er zijn er al te weinig.